I NOVAGRASS forskningsprojektet vil der blive udviklet nye teknikker til genetablering af ålegræs i stor skala i kystnære områder

Ålegræssets store frøproduktion giver potentiale for en stor reetablering, som i dag ikke sker på grund af forskellige forhold. I NOVAGRASS udvikles der teknikker til høst af ålegræsfrø med maskine, opbevaring af frø til optimal spiringsevne og udsåningstidpunkt samt udsåning af frø under forskellige miljøforhold. I projektet vil der blive opstillet retningslinjer for ålegræsreetableringen under forskellige miljø og klimatiske betingelser, og i konsortiet, bestående af universiteter og erhvervspartnere, vil der blive udviklet udstyr og metoder til ålegræsrestaurering i stor skala.

  • Høst

  • Frø

  • Opbevaring

  • Såning

Introduktion til Novagrass 
Projektets leder Lektor Erik Kristensen, Syddansk Universitet, præsenterer NOVAGRASS

Novagrass
Første tests med storskala sorteringsteknikker udført af NYFAM. Udført på håndhøstet ålegræs, sommer 2013

Novagrass Forum
Besøg vores forum for at deltage i debat eller spørge eksperterne. Besøg forum her