I net, som hænger ned fra Kattegatcentrets bro i lagunen, er der ålegræsskud med frø som skal modne inden frøene indgår i forskningen i NOVAGRASS.

Se mere på Kattegatcentrets hjemmeside:

http://www.kattegatcentret.dk/nyheder/2015/lagunen-er-rugekasse-for-aalegraes/

Ålegræsblomstring 2015
Ålegræs er en blomsterplante som blomstrer og smider pollen, som tilsvarende græs på land. Blomstringen skete ca. 3 uger senere end sædvanligt i 2015.
Det koldere forår betød, at vandet var koldere end sædvanligt, hvilket dermed udsatte blomstringen og bestøvningen.
Høsten skete sidst i juli, som derved var ca. en måned senere end i 2014, hvor høsten allerede var sidst i juni, som følge af det varme forår det år.

Pollen fanges med støvfang af hunblomster som senere udvikler frø

Pollen fanges med støvfang af hunblomster som senere udvikler frø

Hanblomst udsender pollen med støvdragere

Hanblomst udsender pollen med støvdragere