I net, som hænger ned fra Kattegatcentrets bro i lagunen, er der ålegræsskud med frø som skal modne inden frøene indgår i forskningen i NOVAGRASS.

Se mere på Kattegatcentrets hjemmeside:

http://www.kattegatcentret.dk/nyheder/2015/lagunen-er-rugekasse-for-aalegraes/

Ålegræsblomstring 2015
Ålegræs er en blomsterplante som blomstrer og smider pollen, som tilsvarende græs på land. Blomstringen skete ca. 3 uger senere end sædvanligt i 2015.
Det koldere forår betød, at vandet var koldere end sædvanligt, hvilket dermed udsatte blomstringen og bestøvningen.
Høsten skete sidst i juli, som derved var ca. en måned senere end i 2014, hvor høsten allerede var sidst i juni, som følge af det varme forår det år.

Pollen fanges med støvfang af hunblomster som senere udvikler frø

Pollen fanges med støvfang af hunblomster som senere udvikler frø

Hanblomst udsender pollen med støvdragere

Hanblomst udsender pollen med støvdragere

At the Kattegatcenter, eelgrass shoots with seeds are hanging in nets from the bridge in the lagoon until the seeds have matured and are ready for research in the project NOVAGRASS.

Eelgrass flowering in 2015
Eelgrass is a seed plant which flowers and sheds pollen like grass on land. The flowering took place about 3 weeks later than usual in 2015. The cold spring implied colder water than usual, postponing the flowering and pollination. The harvest was carried out in late July – about one month later than in 2014, where the harvest was already carried out in late June due to the warm spring that year.

Pollen is caught by the stigma of female flowers that later develop seeds

Pollen is caught by the stigma of female flowers that later develop seeds

Male flowers emit pollen with stamens

Male flowers emit pollen with stamens