Dementi af omtale i Nordjyske Stiftstidende den 11. juli 2016

I Nordjyske Stiftstidende blev mandag den 11. juli NOVAGRASS omtalt og de hidtidige erfaringer med at så eller plante ålegræs, der kan fungere som en slags filter for næringsstoffer. Lektor Erik Kristensen, Syddansk Universitet, var i artiklen blandt andet citeret for at konkludere, at det ”ikke kan lade sig gøre” at øge ålegræssets udbredelse ved at så frø. Erik Kristensen pointerer, at forsøgene med dels at så, dels at plante ålegræs stadig pågår. Selv om der har vist sig flere vanskeligheder end antaget, er det – som han også beskriver andetsteds i artiklen – endnu ikke er muligt definitivt at drage nogen konklusioner. Der bliver lavet flere udsåningsforsøg i år (2016) som man først vil kende resultatet på i 2017.

Korrektionen er også bragt i Nordjyske Stiftstidende den 12. juli 2016.