Ålegræssets store frøproduktion giver potentiale for en stor reetablering, som i dag ikke sker på grund af forskellige forhold. I NOVAGRASS udvikles der teknikker til høst af ålegræsfrø med maskine, opbevaring af frø til optimal spiringsevne og udsåningstidpunkt samt udsåning af frø under forskellige miljøforhold. I projektet vil der blive opstillet retningslinjer for ålegræsreetableringen under forskellige miljø og klimatiske betingelser, og i konsortiet, bestående af universiteter og erhvervspartnere, vil der blive udviklet udstyr og metoder til ålegræsrestaurering i stor skala.