I NOVAGRASS forskningsprojektet vil der blive udviklet nye teknikker til genetablering af ålegræs i stor skala i kystnære områder

Ålegræssets store frøproduktion giver potentiale for en stor reetablering, som i dag ikke sker på grund af forskellige forhold. I NOVAGRASS udvikles der teknikker til høst af ålegræsfrø med maskine, opbevaring af frø til optimal spiringsevne og udsåningstidpunkt samt udsåning af frø under forskellige miljøforhold. I projektet vil der blive opstillet retningslinjer for ålegræsreetableringen under forskellige miljø og klimatiske betingelser, og i konsortiet, bestående af universiteter og erhvervspartnere, vil der blive udviklet udstyr og metoder til ålegræsrestaurering i stor skala.

  • Høst

  • Frø

  • Opbevaring

  • Såning

Introduktion til Novagrass
Projektleder lektor Erik Kristensen, Syddansk Universitet, præsenterer NOVAGRASS

YT_aarets_hoest_2014
Det første ålegræsfrø er netop høstet med to nyudviklede høstmaskiner 2014.

Video om erfaringerne med at så og plante ålegræs og stressfaktorer