Udvikling af tekniker til genetablering af ålegræs i stor skala.

Forskningen i WP 1 til 3, som sker i mindre skala, vil i denne WP blive udviklet, således at den viden kan anvendes i stor skala i udvalgte danske fjorde. Den unikke kombination af videnskabelige partnere og erhvervspartnere med komplementære ekspertiser giver mulighed for en vellykket udvikling af innovative teknikker for høst, lagring og spiring af frø samt udsåning i stor skala. Erhvervspartnernes kommercielle interesser giver incitament til udvikling af omkostningseffektive teknikker, der er anvendelige i et bredere vandforvaltningsperspektiv. De teknikker, der kræves for en vellykket storskala restaurering, er: 1. Konstruktion af ålegræshøster med begrænset negativ indvirkning på de høstede ålegræsenge. 2. Frøsortering og lagring i tanke under passende miljømæssige forhold der opretholder levedygtige frø samt kontrollerer tidspunktet for spiring, 3. Frøforberedelse og udsåning; 4. Kontinuerlig overvågning af det plantede ålegræs i de følgende år, og i forbindelse hermed også flora og fauna, samt vandkvalitetsparametre. Det forventes, at erhvervspartnerne i slutningen af projektet vil have opbygget tilstrækkelig teknisk viden til at give kommercielle tilbud på ålegræsrestaureringsprojekter, der dækker hele processen fra ålegræshøst, sortering, opbevaring og udsåning. Tekniske retningslinjer / brugermanualer vil blive udviklet og offentliggjort, med overholdelse af de underskrevne rettigheder.