I kystnære områder er udbredelsen af ålegræs faldet dramatisk i løbet af de seneste årtier grundet høje udledninger af næringsstoffer. Dette har alvorlige konsekvenser for funktionaliteten af disse økosystemer, idet ålegræsbede har stor indflydelse på vigtige processer, herunder tilbageholdelse af kulstof og kvælstof, kystbeskyttelse og opretholdelse af høj biodiversitet. Den forventede ålegræsrekolonisering, som følge af reduceret udledning af næringsstoffer, er ikke sket. Grunden hertil er negative feedback-mekanismer koblet til fysiske og biologiske faktorer, som forhindrer eller hæmmer ålegræssets rekolonisering. Vores forskningsprojekt er rettet mod at udvikle innovative ålegræsrestaureringsteknikker, som er specielt tilpasset til europæiske estuarier og kystvande. På et videnskabeligt grundlag vil vi udvikle nye tekniske løsninger, afprøve disse i storskalaforsøg, og formulere retningslinjer for ålegræsrestaurering under hensyntagen til fremtidige klimaforandringer ved dynamiske modeller. Endeligt vil vi udføre socioøkonomiske analyser af gevinsterne ved ålegræsrestaurering. Høst, opbevarings, udsånings- og udplantningsteknikker vil blive udviklet for at sikre højest mulig overlevelse af ålegræs, og disse teknikker vil blive afprøvet i både små- og storskalaforsøg. Stabiliteten og bæredygtigheden af restaurerede ålegræsbede vil blive overvåget og modelleret i forhold til ålegræs følsomhed overfor klimaforandringer og analyseret med henblik på at fastsætte gevinsten ved en forbedret økosystemfunktionalitet.