De uddannelsesmæssige perspektiver for NOVAGRASS vil være inden for forskningsundervisning af kandidat- og ph.d.-studerende. Der vil være fire ph.d.-studerende tilknyttet projektet. De vil blive involveret i forskning og oplæring i frøhåndtering (Aarhus Universitet), frøsåning (University of Southern Danmark), frøplantevækst (Københavns Universitet) og modellering (DHI, Syddansk Universitet Danmark). De involverede ph.d.-studerende vil fokusere på deres primære forskning, men deres oplæring vil omfatte ophold og forskningssamarbejde med erhvervspartnerne. Denne kombination af forsknings- og erhvervsuddannelse i modellering og teknologisk udvikling relateret til miljø- og naturvidenskab vil helt klart øge de ph.d.-studerendes fleksibilitet og styrke deres værdi på arbejdsmarkedet.

Det forventes, at et betydeligt antal kandidatstuderende fra de involverede universiteter vil gennemføre deres afsluttende specialer i forbindelse med NOVAGRASS-projektet. Der vil være ubegrænsede muligheder for forskningsbaserede projekter med praktiske og anvendte elementer i samarbejde med erhvervspartnerne. Et sådant samarbejde vil forbedre chancerne for relevante jobs efterfølgende.