Lektor Erik Kristensen er overordnet koordinator for projektet. Han vil være ansvarlig for den daglige koordinering og den interne kommunikation.

Thomas Valdemarsen, Ph.D. er vice koordinator. Han har ansvaret for den daglige drift af det praktiske arbejde (dvs. feltarbejde og udvikling af teknikker).