Lektor Erik Kristensen er overordnet koordinator for projektet. Han vil være ansvarlig for den daglige koordinering og den interne kommunikation.

Thomas Valdemarsen, Ph.D. er vice koordinator. Han har ansvaret for den daglige drift af det praktiske arbejde (dvs. feltarbejde og udvikling af teknikker).Assoc. Prof. Erik Kristensen is General Coordinator of the project. He is responsible for the daily coordination and internal communication.

Thomas Valdemarsen, Ph.D. will act as Vice Coordinator. He is responsible for the daily management of the practical work (i.e. fieldwork and development of techniques).