Projektet har et samlet budget på 26,9 mio kr over 5 år. Heraf bidrager Det Strategiske Forskningsråd med 14,1 mio kr og partnerne bidrager med 12,8 mio kr ved selvfinansiering.

Det Strategiske Forskningsråd, som består af en bestyrelse og et varierende antal programkomiteer, arbejder for at den strategiske forskning i Danmark indrettes, så den bedst muligt adresserer de udfordringer, det danske samfund står overfor. Hensigten er at bidrage til at sikre Danmarks position som velfærdsmæssig, økonomisk og videnskabelig frontløber i globale sammenhænge på henholdsvis kort og langt sigt.

Strategisk forskning foregår i en problemorienteret sammenhæng og ikke i en disciplinbaseret sammenhæng. Det betyder, at den strategiske forskning ofte gennemføres på tværs af fagområder og i en matrixorganisation på tværs af offentlige og private institutioner, hvor discipliner eller fag bliver inddraget alt efter behov. Derfor ønsker rådet også at styrke samspillet mellem den offentligt finansierede forskning og resten af samfundet, fx. privat finansieret forskning, private organisationer, erhvervsliv og offentlige institutioner.

Den strategiske forskning vil som regel have en stærk international dimension, hvor danske forskere arbejder tæt sammen med de bedste forskere fra såvel traditionelt forskningsstærke lande som fra nye vækstlande. Desuden er det en vigtig målsætning, at den strategiske forskning skal bidrage til forskeruddannelse og til at sikre en positiv udvikling af forskermiljøerne i Danmark.