Den overordnede koordinator for projektet er Erik Kristensen. Han vil være ansvarlig for den daglige koordinering og den interne kommunikation. Han vil også fungere som moderator for styregruppen i den centrale videnskabelige beslutningsproces. Thomas Valdemarsen, Ph.D. vil fungere som vice koordinator. Han har ansvaret for den daglige drift af det praktiske arbejde (dvs. feltarbejde og udvikling af teknikker).Vice koordinatoren vil arbejde tæt sammen med den overordnede koordinator og begge refererer til styregruppen.

Projektkonsortiet indeholder partnere, som har den nødvendige ekspertise for at sikre et højt projektudbytte. Partnerne spænder fra videnskabelige og socioøkonomiske eksperter til tekniske eksperter og slutbrugere med ansvar for den fremtidige implementering af de udviklede teknikker. Projektet har også en international dimension, idet konsortiet inkluderer internationale eksperter, som er førende inden for ålegræsrestaurering. De involverede institutter og private firmaer ses af nedenstående liste.

Partner 1. Biologisk Institut, Syddansk Universitet (SDU)
Partner 2. Institut for Bioscience, Aarhus Universitet (AU)
Partner 3. Biologisk Institut, Københavns universitet (KU)
Partner 4. DHI Water, Environment & Health (DHI)
Partner 5. SEGES
Partner 6. Naturstyrelsen, Odense
Partner 7. NyFam AB
Partner 8. Multidyk
Partner 9. KC Denmark A/S
Partner 10. Virginia Institute of Marine Science, College of William and Mary, USA (VIMS)
Partner 11. Inst. Water and Wetland Research, Radboud University Nijmegen, Holland (RUN)
Partner 12. Department of Biological and Environmental Sciences, University of Gothenburg, Sweden (UG)