2013
1. Test af metoder til frø-bearbejdning og –opbevaring
2. Første evaluering og udvælgelse af restaureringsteknikker
3. Fastlæggelse af ålegræs følsomhed overfor ændringer i CO2, salinitet og temperatur
4. Udvælgelse af mulige lokaliteter til ålegræsrestaurering på baggrund af flerårige modelsimuleringer

2014
1. Metoder til frø-bearbejdning og –opbevaring færdigudviklet
2. Maskine til storskala høst af ålegræsfrø udviklet og testet
3. Teknikker til at mindske stresseffekten af forskellige miljøfaktorer på frø og frøplanter færdigudviklet
4. Udførelse af felteksperimenter med beskyttede frø og frøplanter
5. Ålegræssets følsomhed overfor varierende temperatur- og iltforhold afklaret
6. Forbedring af den eksisterende økologiske model

2015
1. Metoder til bearbejdning og opbevaring af ålegræsfrø på stor skala udviklet og testet
2. Metoder til udsåning af frø og/eller frøplanter på stor skala er udviklet og testet
3. Felteksperimenter fortsættes
4. Overvågning af og status for ålegræsrestaurering i testområder
5. Tidspunkt for frøspiring og afhængigheden af miljøforhold fastlagt

2016
1. Optimering af procedurer til bearbejdning og opbevaring af ålegræsfrø
2. Endelig status for felteksperimenter
3. Overvågning af og status for ålegræsrestaurering i testområder
4. Effekten af øget CO2 på ålegræs vækst og dybdegrænse fastlagt
5. Endelig validering af den økologiske model baseret på indsamlede data

2017
1. Forskellige løsninger til storskala ålegræsrestaurering udviklet og testet
2. Modelsimuleringer lagt ind i GIS og kort over mulige områder for ålegræsrestaurering konstrueret
3. Overvågning af ålegræsudvikling og vurdering af økologisk betydning i testplots afsluttet
4. Tekniske retningslinjer og brugermanualer for det udviklede udstyr udfærdiget
5. Cost-benefit analyse af ålegræsrestaurering fuldført
6. Socio-økonomiske guidelines og cost-benefit analyse for storskala ålegræsrestaurering fuldført