Naturstyrelsen, Odense er ansvarlig for lokal overvågning og gennemførelse af EU’s Vandrammedirektiv via vandplaner og er ansvarlig for de marine områder i Styrelsen, fx ålegræsproblematikken.

Kontor-/områdechef Harley B. Madsen (deltager i WP 2, WP 5 og WP 6) er chef for Vand og Naturafdelingen i Naturstyrelsen. Han har i 20 år arbejdet som leder af vandområdeforvaltning og overvågning for Fyns Amt med fokus på eutrofiering forårsaget af næringsstofudledning fra landbruget og spildevandsanlæg.

M.Sc. Cathrine B. Pedersen (deltager i WP 2 og WP 4) har erfaring med at evaluere næringsstofdynamik, marin vegetation og sedimentforhold i de kystnære områder ved hjælp af dynamiske og deterministiske modeller. Hun har i de sidste 7 år arbejdet medmiljøledelse i de marine områder, især i relation til EU-direktiver.

Ph.d. Nikolaj Holmboe (deltager i WP 1 WP 2 og WP 5) har arbejdet med miljøledelse i mere end 10 år, med fokus på overvågning af marin vegetation. Han har opnået en grundig rutine i ålegræsfeltarbejde, og han vil bidrage til dette projekt med en indgående viden om ålegræsudbredelse og dynamik.