Konsortiet er sammensat af partnere med den nødvendige ekspertise til at sikre et højt projektudbytte. Disse spænder fra videnskabelige og socioøkonomiske eksperter til tekniske eksperter og centralt placerede slutbrugere, der i sidste ende er ansvarlige for den fremtidige implementering af de udviklede teknikker. Projektet har også en international dimension, idet konsortiet inkluderer internationale eksperter, som er førende inden for ålegræsrestaurering.

De involverede partnere er organiseret på tværs af offentlige og private institutioner og virksomheder, hvor discipliner og fag bliver inddraget alt efter behov for at sikre en omfattende videnoverførsel. Erhvervsvirksomhedernes kommercielle interesser giver et incitament til at udvikle omkostningseffektive teknikker, der er anvendelige i et bredere vandforvaltningsperspektiv.