Aarhus Universitet (AU), Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab, har en omfattende viden om ålegræs økologi og fysiologi, og hvordan de reagerer på miljøforholdene omkring dem. Som samarbejdspartner kan AU også tilbyde ekspertise vedrørende statistik og socioøkonomisk modellering samt professionel kommunikation.

Lektor Birgit Olesen (koordinator for WP 1 og deltager i WP 2 og WP 3) har omfattende erfaring med vandplanters økofysiologi kombineret med forskning i havgræsøkologi og populationsdynamik.

Seniorforsker Dorte Krause-Jensen (deltager i WP 1, WP 2 og WP 5) har specialiseret sig i havgræsøkologi og makroalger i kystnære farvande, og har ansvaret for den nationale overvågning af vegetation i kystnære områder.

Seniorforsker Berit Hasler (koordinator for WP 6) har erfaring med tværfaglig og økonomisk forskning
inden for økonomisk værdisætning af forureningsreduktion. Hun har indtil for nylig koordineret et større 4-årigt dansk ’forskningsprojekt om evaluering af omkostninger og fordele ved at reducere tilførslen af næringsstoffer, og har fungeret som WP leder på en række projekter ’vedrørende
politiske mål for reduktion af næringsstoffer og omkostninger forbundet hermed.