Biologisk Institut, Københavns Universitet (KU) er anerkendt for kvalificeret og innovativ forskning inden for makrofytters fysiologiske reaktion på et bredt spektrum af naturlige og menneskeskabte miljøforhold.

Lektor Jens Borum (koordinator for WP 3 og deltager i WP 1 og WP 4) har stor ekspertise inden for havgræsøkologi og marin eutrofiering. Han har deltaget i og koordineret mere end 10 større nationale og internationale forskningsprojekter og er medlem af det Akademiske Råd for det Naturvidenskabelige Fakultet, KU.

Kaj Sand-Jensen (deltager i WP 3 og WP 4) har en bred ekspertise inden for økofysiologi for submerse planter og kulstofkredsløb i søer og vandløb. Han har koordineret adskillige nationale forskningsprojekter og deltaget i flere internationale projekter.