Institute of Water and Wetland Research, Radboud University Nijmegen, Holland (RUN)  udfører tværfaglig forskning i samspillet mellem planter, dyr og mikroorganismer, deres samspil med miljøet og løsninger på de forskellige problematikker, der opstår som følge af dette samspil.

Seniorforsker Marieke M. van Katwijk (deltager i WP 2) har mangeårige erfaringer med ålegræsøkologi med fokus på reetablering i det hollandske vadehav og sydvestholland samt økosystemteknik, biogeomorphology og biogeokemi i tempererede og tropiske havgræsenge. Hun har i mange år været rådgiver inden for havgræsreetablering over hele Europa (fx Danmark, Polen, Spanien).