Institut for Biologi og Miljøvidenskab, Gøteborg Universitet, Sverige (GU) fokuserer på forskning inden for økologi, evolution, fysiologi, systematik og kombinationer af disse felter for at forstå miljøeffekterne af naturlige og menneskeskabte forandringer.

Lektor Per-Olav Moksnes (deltager i WP 1, WP 2 og WP 5) har i mange år studeret økologien i lavvandede kystnære økosystemer i både tempererede og tropiske områder, herunder effekten af næringsstofbelastning og overfiskeri i ålegræs områder.
Han koordinerer i øjeblikket et tværfagligt forskningsprojekt i Sverige, som vurderer de økologiske, økonomiske og juridiske aspekter ved genetablering af ålegræs i stor skala og forvaltning af ålegræs økosystemer. Læs mere om Zorro her.