DHI er et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS) inden for rådgivning og forskning. Selskabet har kontorer i Europa, USA, Australien og Asien. DHI bibringer projektet mere end 30 års erfaring inden for kystnær vandøkologi, numerisk modellering af bentisk økologi og effekten af restaureringsindsatser.

Seniorforsker Erik K. Rasmussen (koordinator for WP 4 deltager i WP 2, WP 3 og WP 5) har arbejdet med økologisk modellering i 25 år, og har deltaget i EU eller dansk finansierede forskningsprojekter som enten modellør eller koordinator af modelarbejdspakker. Han har deltaget som økologisk modellør i flere tværfaglige internationale projekter, der udviklede masterplaner (Brasilien, Argentina, Chile, Bulgarien, Kaliningrad), eller miljøvurderinger (broer, tunneller, kraftværker, marine vindmølleparker).

Seniorforsker Flemming Møhlenberg (deltager i WP 4 samt WP 6) har en forsknings-baggrund i økofysiologi og toksikologi. Hans primære nuværende forskningsområde er systemanalyse af kystnære økosystemer med hovedvægt på, hvordan naturlige og menneskelige belastninger påvirker struktur og funktion. Han har koordineret nationale og internationale forskningsprojekter, og været medlem af bedømmelsesudvalg på større forskningsprojekter.