KC-Denmark A/S er et firma med speciale i udvikling af forskellige typer af prøvetagningsudstyr til oceanografiske-, miljø- og forureningsundersøgelser. KC Denmark A/S er en global leverandør af udstyr til universiteter, forskningsinstitutter, kommunale myndigheder og rådgivende ingeniørfirmaer med speciale i miljø- og forureningsanliggender. KC-Denmark A/ S vil bidrage til udviklingen af en ålegræshøster.

General Manager Kenneth Christensen (deltager i WP 5) er firmaets grundlægger, og har i mange år været en innovativ løsningsdesigner.