Multidyk er et professionelt konsulent-, entreprenør- og
dykkerselskab med ekspertise inden for en bred vifte af vandretableringsprojekter. Multidyk vil
med deres praktiske erfaring bidrage til udviklingen af kommercielle ålegræsretableringsteknikker.

Manager Leo M. Nielsen (deltager i WP 5) har mange års dykkererfaring i forbindelse med søretablering og udvikling af tekniske undervandsløsninger.