Grön & Blå Tech er et innovativt svensk firma, der besidder specialviden inden for frøspiring og udbredelse af vegetationsmåtter. Grön & Blå Tech vil bidrage til udvikling af kommercielle metoder til vellykket frøhåndtering og spiring, samt udvikling af teknikker til udplantning af ålegræs i lavvandede fjorde.

Per Nyström (Deltager i WP 1 WP 2 og WP 5) er ekspert i vegetationsteknikker, herunder grønne hustage, og har udviklet flere innovative vegetationsteknikker.