Konsortiet er sammensat af partnere med den nødvendige ekspertise til at sikre et højt projektudbytte. Disse spænder fra videnskabelige og socioøkonomiske eksperter til tekniske eksperter og centralt placerede slutbrugere, der i sidste ende er ansvarlige for den fremtidige implementering af de udviklede teknikker. Projektet har også en international dimension, idet konsortiet inkluderer internationale eksperter, som er førende inden for ålegræsrestaurering.

De involverede partnere er organiseret på tværs af offentlige og private institutioner og virksomheder, hvor discipliner og fag bliver inddraget alt efter behov for at sikre en omfattende videnoverførsel. Erhvervsvirksomhedernes kommercielle interesser giver et incitament til at udvikle omkostningseffektive teknikker, der er anvendelige i et bredere vandforvaltningsperspektiv.The consortium comprises partners with the necessary expertise to ensure a high-quality out-come of the project. They range from scientific and socio-economic specialists to technical ex-perts and key end-users that will ultimately be responsible for the future implementation of the techniques developed in the project. Four highly qualified partners from outside Denmark will bring an international dimension to the project. The involved institutions and private companies are organised across public and private-sector institutions from where disciplines and subjects will be included as required to secure a comprehensive knowledge transfer. The private companies’ commercial interest provides an incentive for the development of cost-effective techniques that are broadly applicable in a water management perspective.